Saavu­tettavuus­seloste

Harri-harjoittelujen­hallinta­järjestelmä

Korkeakoulu pyrkii takaamaan Harri-harjoittelujen­hallinta­palvelun opiskelijan toiminnallisuuksien saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti. Tämä saavutettavuus­seloste koskee Harri-harjoittelujen­hallinta­palvelua.

Saavutettavuuden tila

Tämä järjestelmä ei täytä Verkkosisällön saavutettavuus­ohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimuksia. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

 1. Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

 1. Kontrasti
 2. Tekstin suurentaminen
 3. Skaalautuvuus
 4. Sisällön rakenne ja suhteet
 5. Otsikot
 6. Sivurakenteen merkitseminen
 7. Kielimääritys
 8. Ruudunlukuohjelmien nimilaput
 9. Aktiivinen kohdistus
 10. Kohdistusjärjestys
 11. Ikonien ja linkkien tekstivastineet
 12. Palautteet
 13. PDF-tiedostot
 14. Automaattinen aikakatkaisu

Tämän saavutettavuus­selosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 2.3.2021

Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Eficode Oy.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 16.12.2021

Saavutetta­vuuspalaute ja yhteystiedot

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia, huomioita, kysymyksiä ja parannusehdotuksia tähän palveluun ja sen saavutettavuuteen liittyen sähköpostitse osoitteeseen opintotietojarjestelmat.tau@tuni.fi.

Jos et pysty käyttämään Harria saavutettavuuteen liittyvien puutteiden vuoksi, katso toimintaohjeet yliopiston verkkosivuilta.

Valvonta­viranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuus­ongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallinto­virastoon.

Valvonta­viranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallinto­virasto Saavutettavuuden valvonnan yksikkö saavutettavuus­vaatimukset.fi saavutettavuus@­avi.fi verkkolomake vaihde 0295 016 000